PROJEKT

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího poču dětí do předškolního vzdělávání.

rozpočet  

rozpočet

Směrnice ke stanovení výše úplaty brno

kurikulum od 2015

Organizační řád mateřské školy -2013

MAP

provozní řád brno 2015

školní řád 2015