PROJEKT

ROVNÝ PŘÍSTUP K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co největšího poču dětí do předškolního vzdělávání.


Řešení nařízení GDPR v podmínkách příspěvkových organizací MČ

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 a 2020

Návrh rozpočtu na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Směrnice ke stanovení výše úplaty

Kurikulum od roku 2015

Organizační řád mateřské školy pro rok 2013

MAP

Provozní řád pro rok 2015

Školní řád na rok 2015